آرسس راهکارهای فن آورانه
99
بارگذاری
نگه دارید
تماشا
نمایش

خدمات اجرایی

اجرا

 

ساختار اجرايي شرکت بصورت ترکيبي از هسته مرکزي ثابت و ساختار پروژه اي است. بدين معني که سيستم هاي اداري و
مديريتي و دانش و تجربه شرکت در هسته مرکزي باقيمانده ولي پروژه هاي مختلفي که بصورت مستقل توسط تيم پروژه
اجرا مي شوند داراي استقلال کافي به لحاظ مديريتي، مالي و اجرايي هستند.

 

مزایای استفاده از این روش


– حفظ سوابق و تجربيات کسب شده درون شرکت
– امکان استفاده از تجربيات و نتايج پروژه هاي قبلی در پروژه هاي آتی
– کاهش هزينه های بالا سری شرکت و پروژه ها بدليل استفاده از نقاط مشترک سـاير پروژه ها و شرکت
– کاهش قيمت تمام شده پروژه ها بدليل استفاده از نقاط مشترک ساير پروژه ها و شرکت
– امکان برنامه ريزی استراتژيک بدليل وجود هسته مرکزی و رسيدن به اهداف دراز مدت
– حفظ نيروهاي کليدی در قالب هسته مرکزی
– استقلال مالی و مديريتی پروژه ها جهت ايجاد بهره وری بالاتر
– انعطاف پذيری اجرايی در قالب پروژه ها
– اجرای فعاليتهای تخصصی در قالب پروژه ها

 

خدمات اجرایی شرکت شامل 

 

اجرای روشنایی نصب ابزار دقیق اجرای کابل کشی و سینی اجرای نصب تابلوهای برق

تماس با ما

شما می توانید از طریق اطلاعات زیر با ما در ارتباط باشید
آدرس

تهران – اتوبان یادگار امام ، بلوار دادمان ، خیابان درختی پلاک 20

تلفن

+98 21 22 33 44 55

ایمیل

info@dsngrid.com