آرسس راهکارهای فن آورانه
99
بارگذاری
نگه دارید
تماشا
نمایش

سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی

طراحی

سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی

با ارائه راهکارهای فنی و همچنین عرضه اطلاعات تخصصی در زمینه طراحی اولیه و بهبود خطوط تولید، خدمات متنوعی را در اختیار مشتریان خود قرار داده و از سرمایه گذرای کارفرمایان خفاظت می کنیم.

سیستم کنترل و اتوماسیون صنعتی

تماس با ما

شما می توانید از طریق اطلاعات زیر با ما در ارتباط باشید
آدرس

تهران – اتوبان یادگار امام ، بلوار دادمان ، خیابان درختی پلاک 20

تلفن

+98 21 22 33 44 55

ایمیل

info@dsngrid.com